Op 22 mei vond in ‘De Moestuin’  in Utrecht onze vierde ledendag plaats. Een mooie, gezonde en gastvrije locatie. In een informele sfeer ontmoetten leden elkaar en bespraken we de belangrijkste dossiers die op dit moment voorliggen. Op het programma stond een bijdrage vanuit het Zorginstituut en het CAK.

Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut nam de leden mee in de belangrijkste actualiteiten en de leden deelden praktijkervaringen met het Zorginstituut. Deze input is voor het Zorginstituut handig en wordt in verschillende landelijke overleggremia ingebracht. Het Zorginstituut gaf de drie belangrijkste ontwikkelingen daar waar het gaat over digitalisering en verantwoording van en in de zorg. Deze punten staan tevens in de top 3 activiteitenlijst van het Zorginstituut voor 2018 en 2019:

  1. Van een estafette naar een digitaal netwerkmodel, waarbij het persoonlijk gezondheidsdossier van burgers centraal staat. Dit sluit aan bij de ontwikkeling naar ketenaanpak in de zorg. Ook de digitale omgeving moet meebewegen.
  2. Experimenteren met blockchain in de zorg. De toepasbaarheid van blockchain in de zorg wordt nader verkend. Het netwerkmodel staat daarbij centraal. De belangrijkste pilots zijn met de leden gedeeld. De inmiddels alom bekende ‘blockchainbaby’ in de kraamzorg is daar een belangrijk voorbeeld van.
  3. Personal Health Train. Het doel is medische gegevens bruikbaar te maken en te koppelen op de juiste plaats en het juiste moment. Ook hier wordt de block chain technologie getoetst en getest.

CAK
Het CAK is een administratieve uitvoeringsinstantie en verzorgt de eigen bijdrage facturen die burgers thuis ontvangen voor zorg of ondersteuning die zij hebben gekregen. Het CAK maakt deze facturen op basis van de aanleveringen van zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten. Het CAK nam de leden mee in de interne processen binnen het CAK die leiden tot deze facturering. Voor de leden een interessante kijk op wat gebeurt met de output van hun eigen processen en aanleveringen aan het CAK.

Kortom, beide partijen spraken over ontwikkelingen die allen gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk bij zorgaanbieders. En deze ontwikkelingen gaan heel snel. Het was een interessante (en warme) dag waarbij kennis gedeeld werd en ervaringen uitgewisseld.

De presentaties zijn hieronder te downloaden. Wij kijken in ieder geval al uit naar de volgende bijeenkomst op 6 november 2018, tot dan!

Update VCZA.ppt (30 downloads )
Presentatie Ledendag VCZA - iStandaarden (28 downloads )
Presentatie ledendag VCZA - CAK.pptx (20 downloads )