Artikelen door Ellis

Accountantsprotocol 2018

Het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit […]

Voorschrift zorgtoewijzing vanaf 1-4-2018

Het voorschrift zorgtoewijzing maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2018 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor Wlz-zorg en voor cliënten met een indicatiebesluit voor de subsidieregeling Extramurale behandeling. Het onderstaande is geldig per 1-4-2018. Voorschrift zorgtoewijzing […]

Ambitie 2025 – Zorgverzekeraars Nederland

Ambitie 2025 is de visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij. De zorgbehoefte van de persoon is het uitgangspunt in de zorg. Daarom moeten we de zorg ook echt rondom de persoon organiseren. Vaak lijken regels, procedures en belangen echter het vertrekpunt. Het systeem is dan dominant geworden. […]

AVG in een notendop

Snel weten wat de AVG inhoudt? Lees het hier: AVG in een notendop Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

iWlz 2.0: Landelijk draaiboek

Vanaf januari 2017 is iWlz 2.0 in voorbereiding, de opvolger van iWlz 1.2. De nieuwe release wordt per 1 april 2018 van kracht via een big bang-scenario. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe release helpt een afvaardiging van alle partijen die met iWlz werken. Op deze pagina is informatie en documentatie over de ontwikkeling van […]

Themabijlage: Nederland wordt ouder

‘Nederland wordt ouder’ verscheen op 28 februari als themabijlage bij de Volkskrant. Hierin vindt u artikelen en interviews over ontwikkelingen in de ouderenzorg, wonen en de geriatrische revalidatiezorg. ‘Nederland wordt ouder’ is een onafhankelijke uitgave van Pulse Media Group. Lees het artikel hier: Nederland wordt ouder Bron: www.actiz.nl