Op 18 juni 2019 vond in ‘Koetshuis de Haar’ in Utrecht onze zesde ledendag plaats. Een mooie locatie en de zon scheen volop. In een informele sfeer ontmoetten leden elkaar en bespraken we de belangrijkste dossiers die op dit moment voorliggen. Op het programma stond onder andere een bijdrage van het i-Sociaal Domein. Ook was er ruimte gereserveerd om actuele vraagstukken met elkaar te bespreken.

Ketenbureau i-Sociaal Domein
Erna Theunissen en Danielle Kaanders, beide implementatieadviseurs van het i-Sociaal Domein, namen de leden mee in hun werkzaamheden. Want wat doet het i-Sociaal Domein nu precies en waar kunnen zij zorgaanbieders bij ondersteunen? Hun hoofddoelstellingen zijn als volgt:

  • Verlaging vermijdbare administratieve lasten
  • Verhoging rechtmatigheid geleverde zorg
  • Verhogen innovatievermogen in de keten

Met het opstellen van standaard administratieprotocollen hoopt het i-Sociaal Domein zowel gemeenten als zorgaanbieders een handreiking te bieden hoe de zorgadministratieve processen in te richten. Als er gekeken wordt naar bijvoorbeeld het berichtenverkeer, hanteert elke gemeente daar een eigen werkwijze in.

Het was zeer interessant een kijkje achter de schermen te kijken, en daarnaast werd het een erg interactieve sessie waarbij verbindingen zijn gelegd voor de toekomst. Zie de presentatie hieronder voor het volledige verhaal.

Bespreking actuele vraagstukken

Eén van de doelen van de VCZA is de leden met elkaar in contact te brengen om zo niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, maar te leren van elkaars ervaringen.

Het leek ons deze bijeenkomst dan ook goed om hier eens tijd voor in te ruimen; leden werden gevraagd vooraf vragen in te dienen met onderwerpen waar zij wel eens de input van anderen wilden ophalen.

Er kwamen interessante vraagstukken binnen, zo hebben we onder andere gesproken over het vraagstuk omtrent de beleidswijziging van het vervoer in de gehandicaptenzorg, hoe om te gaan met verlopen identificatiedocumenten, processen rondom het opstellen en monitoren van zorgleveringsovereenkomsten, etc. etc.

We kunnen met een gerust hart stellen dat de leden van elkaar hebben kunnen leren én dat er contacten zijn gelegd met andere leden met soortgelijke situaties.

De presentaties zijn hieronder te downloaden. Wij kijken in ieder geval al uit naar de volgende bijeenkomst op 19 november 2019, tot dan!