Bijeenkomst 19 november 2019

Op 19 november stond alweer de 7e halfjaarlijkse bijeenkomst van de VCZA gepland.

’s Ochtends trapten we af met de Algemene Ledenvergadering waarin onze voorzitter Petra Dollekamp u heeft geïnformeerd over het afgelopen jaar en de plannen voor 2020. Vervolgens praatte Nolan van Uden u bij over de actualiteiten 2020, wat gaat er allemaal veranderen?

Na de lunch hebben we in een interactieve sessie met elkaar gesproken over de volgende stap in de ontwikkeling van de VCZA; namelijk hoe we samen nog meer uit de vereniging kunnen halen. In groepjes werd gekeken waar men in het vakgebied tegenaan loopt. Het blijkt dat men vaak met hetzelfde soort problematiek worstelt. Vanuit hier gaan we als bestuur het jaar 2020 verder vormgeven, in samenwerking met de leden.

Tot slot sloot Elina Mes van het Zorgkantoor Zilveren Kruis aan. In een interessante sessie vertelde zij, als specialist Naleving en Controle, onder andere over materiële controles. Goed om op die manier een kijkje achter de schermen te krijgen en kennis met elkaar te kunnen uitwisselen.

Hieronder zijn alle presentaties van de dag te downloaden.
Let op: downloaden kan alleen als u bent ingelogd.

Presentatie ALV (26 downloads )
Presentatie actualiteiten 2020 (26 downloads )
Presentatie Zorgkantoor Zilveren Kruis (28 downloads )
Inventarisatie proces zorg- en dienstverleningsovereenkomsten - presentatie ledendag (3 downloads )
Uitkomsten proces zorg- en dienstverleningsovereenkomsten (5 downloads )