Bijeenkomst 21 november 2023

In het voorjaar hebben we een geslaagde ledendag gehad. Op deze zonnige dag heeft een accountant verteld vanuit zijn standpunt over de accountantscontrole. We hopen dat zijn inzichten, de vragen vanuit de leden en de discussie met elkaar er voor zorgt dat jullie komende periode voorbereid de jaarafsluiting in gaan. Nu de herfst begint in te vallen is het weer tijd voor de volgende ledendag. Een dag om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Meld je aan via de button onder aan deze uitnodiging zodat je er weer bij bent!
Het volgende staat op het programma:
Zoals gebruikelijk trappen we af met de Algemene Ledenvergadering. We praten jullie bij over het afgelopen jaar, en de plannen voor 2024. Tijdens deze ledenvergadering staan we ook graag langer stil bij de wisseling van het bestuur. Marit Roovers en Ellis Vlessert zullen dit jaar aftreden als bestuur. Zou jij je graag verkiesbaar willen stellen? Laat het ons dan weten vóór 1 november via het aanmeldformulier. Ook als je interesse hebt maar eerst met iemand van het bestuur wil spreken, bijvoorbeeld om te weten wat een bestuursfunctie precies inhoudt, hoeveel tijd het kost et cetera. Geef dit dan ook aan via het aanmeldformulier, dan nemen wij contact met je op!

Jullie zijn gewend dat wij aandacht besteden aan de actualiteiten. Gezien de minimale wijzigingen hebben we er voor gekozen om hier nu niet bij stil te staan. Wel zorgen wij ervoor dat jullie na afloop van de ledendag een document ontvangen met de wijzigingen die er voor aankomend jaar op het programma staan, en hoe je hier met je zorgadministratie op voor te bereiden.
De vrijgekomen tijd willen we graag besteden aan eventuele vragen vanuit jullie of casussen waar jullie tegen aan lopen. We willen jullie vragen deze aan ons door te geven via het aanmeldformulier, dan kunnen wij deze tijdens de ledendag met elkaar bespreken.

Hierna is het tijd voor een interactieve sessie, namelijk over het snijvlak tussen de Zorgadministratie en Zorgcontractering. De zorgcontractering wordt steeds belangrijker en we zien om ons heen dat zorgorganisaties hier steeds meer aandacht voor hebben. Ben Bugter, gespecialiseerd in Jeugdwet aanbestedingen en Tom Deiling van AAG, gespecialiseerd in contractering van de WLZ en ZVW zullen dit dagdeel samen verzorgen. Zorgadministratie en zorgcontractering hebben elkaar nodig, maar kunnen we elkaar in de praktijk wel zo goed vinden? En weten we waar we elkaar bij nodig hebben? Daarnaast hopen we te leren van elkaars ervaringen, want ook hier geldt dat dit bij geen enkele organisatie exact hetzelfde is ingericht. Om zoveel als mogelijk uit deze sessie te kunnen halen vragen we je om je collega mee te nemen die zich bezighoudt met de zorgcontractering binnen jouw organisatie. Om goed voorbereid naar deze sessie te komen, vragen we jullie en jullie collega’s zorgcontractering om alvast antwoord te geven op onderstaande vragen. Jullie antwoorden kunnen jullie naar ons mailen. Tijdens de sessie zullen we hier met elkaar over in gesprek gaan.

1. Wanneer heb je elkaar (zorgadministratie en zorgcontractering) nodig?
2. Hoe ziet jullie praktijk eruit?
3. Wat gaat goed in de samenwerking?
4. Wat mis je in de samenwerking?
5. Waar zitten de quick wins en de big wins?

Programma

Op verzoek van onze leden bestaat het programma enkel uit plenaire sessies. We halen informatie op en gaan interactief met elkaar aan de slag. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09:30 – 10:00 – Ontvangst
10:00 – 11:15 – Algemene Ledenvergadering
11:15 – 11:30 – Pauze
11:30 – 12:00 – Vragen en casussen bespreken
12:00 – 13:00 – Kick-off Zorgadministratie & Zorgcontractering
13:00 – 13:45 – Lunch
13:45 – 15:45 – Vervolg sessie Zorgadministratie & Zorgcontractering
15:45 – 16:00 – Afronding
16:00 – 17:00 – Afsluitende borrel

Praktische informatie
Locatie
Wederom is gekozen voor een centraal gelegen locatie, namelijk The Colour Kitchen:

Adres
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht
Een routebeschrijving is hier te vinden. Rondom de locatie zijn voldoende (gratis) parkeerplekken en de locatie is tevens goed bereikbaar met het OV.

Na afloop van de bijeenkomst zijn de presentaties hieronder te downloaden.

Let op: downloaden kan alleen als u bent ingelogd.