Afgelopen 7 november vond de derde bijeenkomst plaats, wederom in Utrecht. Het was een inspirerende en interessante dag. Alle presentaties zijn onderaan deze pagina terug te vinden.

Het programma zag er als volgt uit:

09:30-10:00    –           Inloop
10:00-11:30    –           ALV
11:30-12:00    –           Terugkoppeling sessie softwareleveranciers vorige bijeenkomst
12:00-13:00    –           Lunchpauze
13:00-14:15    –           Themasessies:
a. Actualiteiten, wat gaat er veranderen in 2018
b. Administratieve lastenverlichting door een focus op het primaire proces?
14:15-14:30    –           Pauze
14:30-16:00    –           Plenaire sessie: MedMij
16:00-17:00    –           Afsluitende borrel

 Plenaire sessie: Medmij
Het zou zomaar kunnen dat u de afgelopen tijd al van MedMij hebt gehoord. MedMij stelt zich als doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Een mooi en interessant idee, vooral omdat dit nogal wat betekent voor onder andere de registratiesystemen die door zorgaanbieder gebruikt worden.
Een andere kijk op het beheren van gegevens dus. MedMij is erg enthousiast om jullie mee te nemen in hun verhaal en te horen wat jullie ideeën zijn. Meer informatie over MedMij is terug te vinden op www.medmij.nl

Themasessie: Actualiteiten
Het einde van het jaar nadert spoedig en voor u het weet zitten we alweer midden in de jaarovergang. Net als elk jaar gaan er in 2018 zaken veranderen. Wij praten u graag bij wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen voor ons vakgebied.

Themasessie: Administratieve lastenverlichting door een focus op het primaire proces?
Tijdens de vorige bijeenkomst is het over administratieve lastenverlichting gegaan. Kees Nouws is zelfstandig consultant en houdt zich bezig met managementinnovaties in de zorg. Hij is van mening dat een focus op het zorginhoudelijke proces en de bijbehorende ondersteuning een lastenverlichting zou kunnen opleveren. De bedrijfsprocessen en ICT zouden moeten worden ingericht rondom het zorgproces om zo de zorgdoelen van de cliënt te behalen, in plaats van dat het proces wordt ingericht rondom het managen van de toewijzing en administratieve verantwoording. Tijdens deze interactieve themasessie gaat hij graag met u daarover het gesprek aan.

Download hier alle presentaties:
Presentatie ALV (56 downloads )
Terugkoppeling inventarisatie softwareleveranciers (49 downloads )
Themasessie: Actualiteiten 2018 (70 downloads )
Themasessie: Administratieve lastenverlichting (52 downloads )
Plenaire sessie: MedMij (48 downloads )
Begroting 2018 (32 downloads )
Jaarplan 2018 (36 downloads )