Digitale ledenbijeenkomst – 22 juni 2021
 
Net zoals de afgelopen bijeenkomsten heeft ook deze bijeenkomst digitaal plaatsgevonden.  
 

In de voorjaarsbijeenkomst van 2019 nam het Ketenbureau iSociaal Domein ons mee in de ontwikkelingen rondom het Standaard Administratie Protocol. Inmiddels zijn we flink wat tijd verder. Wij hebben Jaap Sikkenk dan ook uitgenodigd om jullie bij te praten over de huidige stand van zaken. Ook was er alle ruimte voor het stellen van vragen en het geven van input. .

Ook stonden we stil bij de effecten van afgelopen jaar. Want wat hebben alle corona maatregelen voor effect gehad? Hebben de uitzonderlijke situaties, het snelle ad hoc denken en het ontwikkelen van allerlei compensatieregelingen gezorgd voor een andere manier van samenwerken tussen zorgaanbieder en bekostigende partij(en)? Tijdens een interactieve sessie hebben we over dit onderwerp gesproken. 

 
Hieronder zijn de presentatie te downloaden. 
 
Let op: downloaden kan alleen als u bent ingelogd.