Digitale ledenbijeenkomst – 30 november 2021
 
Net zoals de afgelopen bijeenkomsten vindt ook deze bijeenkomst digitaal plaats. 

Het volgende staat op het programma: 

Zoals gebruikelijk trappen we af met de Algemene Ledenvergadering. We praten jullie bij over het afgelopen jaar, en de plannen voor 2022. 

Na het formele gedeelte neemt Bob Jansens, zorginkoper Gehandicaptenzorg (Wlz) bij het CZ zorgkantoor het stokje over. Hij gaat het één en ander vertellen over onder andere een onderwerp dat veel organisaties aangaat en elk jaar weer terugkomt; de zorginkoopcyclus. Een onderwerp waar je als zorgadministratie misschien niet direct mee te maken denkt te hebben, maar een essentieel proces is voor de zorgorganisatie, en directe gevolgen heeft voor het werk van een zorgadministrateur. Naast de zorginkoopcyclus wordt er ook stilgestaan bij de Wlz-declaraties, want waarom moeten deze bijvoorbeeld uiterlijk op de 17e werkdag worden ingediend en hoe werken de zogenoemde ‘clickmomenten’ precies? Ook het wachtlijsbeheer en de nacalculatie komen aan bod. 

We sluiten de ledendag af met een presentatie over de Actualiteiten voor 2022. Wat staat er voor volgend jaar op het programma en voornamelijk; hoe bereid je je hier als zorgadministratie op voor? We hopen op een interactieve sessie dus denk vooral ook alvast na tegen welke vraagstukken je op dit moment aanloopt binnen je organisatie. Zo kunnen we de ledendag optimaal benutten om van elkaar te leren. Het tweede gedeelte van deze sessie wordt verzorgd door één van onze leden. Monic Meurs is werkzaam voor Dichterbij en betrokken bij de overgang naar het Zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe bekostigingsstructuur voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Monic neemt ons mee in het traject dat Dichterbij ter voorbereiding heeft doorlopen en welke rol een zorgadministratie hierin kan pakken. 

 

Na afloop van de bijeenkomst zijn de presentaties hieronder te downloaden. 
 
Let op: downloaden kan alleen als u bent ingelogd.