Doelstellingen van de vereniging

De VCZA heeft de volgende doelstellingen:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van een onafhankelijk kennis- en netwerkplatform voor cliënt- en zorgadministrateurs in de care-sector.
  • Het bestuderen van vraagstukken, het uitdragen van inzichten, het uitbrengen van rapporten, het uitgeven van geschriften en het geven van adviezen op zorgregistratief vlak.
  • Bevorderen van de onderlinge contacten en overleg tussen de leden.
  • Communicatie met andere (branche)partijen binnen de care sector over de belangen van een goede cliënt- en zorgregistratie.
  • Samenwerking met andere organisaties of krachten bundelen richting andere organisaties, werkzaam op het terrein van zorgadministratie in de care-sector.
  • Het bevorderen van de maatschappelijke beeldvorming van de dagelijkse functie die de leden uitoefenen.
Direct lid worden!