Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015

Publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau met betrekking tot de zorg en ondersteuning in Nederland: 2015 in kerncijfers.

‘Mensen met gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, kunnen zorg en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen, zich wassen of bij het verzorgen van wonden. In deze publicatie geven we een overzicht van het gebruik van zorg en ondersteuning door zelfstandig wonende 18-plussers in 2015. Het is de tweede publicatie in de reeks Zorg en ondersteuning in Nederland:  kerncijfers (zie Putman et al. 2016). Onder ‘zorg en ondersteuning’ verstaan we hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding (zie kader 1). Medische hulp valt hier dus niet onder. We bekijken wie er zorg en ondersteuning hebben gekregen en wie het heeft gegeven: iemand uit het sociale netwerk van de hulpbehoevende of een professional? Als aanvulling op de vorige editie gaan we met deze publicatie  in op de vraag of zelfstandig wonende volwassenen de hulp ontvangen die ze zeggen nodig te hebben. Ook brengen we in kaart in hoeverre mensen bekend zijn met het Wmo-loket1 en in hoeverre hiermee contact is geweest.’

Download de publicatie of de samenvatting hier.