Home Kennisbank Jaarafsluiting Accountantsprotocol 2016

Accountantsprotocol 2016

Als onderdeel van de jaarafsluiting dient u op eenduidige wijze financiële verantwoording af te leggen over de geleverde diensten. Door gebruik van het accountantsprotocol 2016, verlicht u zowel uw eigen administratieve lasten als de lasten voor de gemeenten. Het accountantsprotocol 2016 is aangepast naar aanleiding van de evaluatie van het protocol over boekjaar 2015 en is ontwikkeld door deskundigen uit brancheorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten.
Het protocol richt zich op een uniforme financiële productieverantwoording voor de Wmo en JW via uniforme kaders voor:

  • de formats voor de financiële productieverantwoording
  • de reikwijdte van de controle
  • het algemene normen- en toetsingskader voor de controle
  • de hierbij te hanteren materialiteit en toleranties
  • (betrouwbaarheid- en nauwkeurigheidseisen)
  • de verantwoordingsdeadlines en accountantsproducten

Download hier het protocol en een bijbehorende toelichting:
Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2016
Toelichting accountantsprotocol

Download hier de model-productieverantwoording voor de Wmo en Jeugdwetn
Format in xlsm (met macro’s) Wmo
Format in xlsm (met macro’s) Jeugdwet

Bron