Home Kennisbank Facturatie Jaarafsluiting Wet- en regelgeving Accountantsprotocol 2018

Het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit landelijke, algemene controleprotocol. De Formats 2018 Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet zijn bijlagen bij dit protocol.

Landelijk Accountantsprotocol 2018

Bron: i-Sociaal Domein