Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Vrijwel elke organisatie heeft op een manier te maken met het CAK. De kerntaken zijn als volgt:

• Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
• Het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
• Het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
• Het voor gemeenten vaststellen en innen van de ouderbijdrage op grond van de Jeugdwet;
• Het legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen);

Bron

Op de website van het CAK is veel informatie te vinden voor zowel CAK klanten als zorgaanbieders en gemeenten. De website van het CAK is hier te vinden.