Home Kennisbank ICT Privacy Rapporten / artikelen Wet- en regelgeving KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens

KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens

In 2016 is door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot de bevordering der Geneeskunst (KNMG) de richtlijn voor het omgaan met medische gegevens geactualiseerd. Hierin wordt beschreven hoe artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken.

Omgaan met medische gegevens

Bron