Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In het kort komt het erop neer dat de Nederlandse Zorgautoriteit opkomt voor het belang van de burger. Dit doen zij door ervoor te zorgen dat voor elke Nederlandse burger gebruik kan maken van betaalbare zorg, dat de benodigde zorg tijdig beschikbaar is én dat de geleverde zorg kwalitatief aan de eisen voldoet.

De NZa is verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven die zorgaanbieders in rekening mogen brengen. Daarnaast controleren zij of zorgaanbieders voldoen aan de gestelde eisen.

Meer informatie over de NZa is hier te vinden.