Home Kennisbank Rapporten / artikelen Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten

Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten

‘Welke innovatieve vormen van dagbesteding zijn er? In opdracht van VWS heeft Movisie dit in de zomer van 2015 geïnventariseerd. Het resultaat ligt voor u: een beschrijving van 45 projecten. Ze vormen een ‘state of the art’ van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de invoering van de decentralisaties. Deze inventarisatie kwam tot stand door in het hele land projecten digitaal op te halen en door projecten te beschrijven die al bekend waren bij Movisie. Bij veel projecten is er sprake van ‘work in progress’. Er wordt dag in dag uit gewerkt aan het bieden van dagbesteding, terwijl er tegelijkertijd ook wordt gewerkt aan vernieuwing. ‘

Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten