Home Kennisbank Zorg in Nederland Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland

Organisatie

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de pijlers van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem: wij zorgen ervoor dat die pijlers een sterk fundament vormen. Daarmee behartigen wij het belang van iedereen die op grond van de Zvwen de Wlz recht heeft op zorg.

Takenpakket
Een groot deel van het werkterrein van het Zorginstituut heeft betrekking op de basisverzekering zoals die is vastgelegd in twee belangrijke zorgwetten: de Zvw en de Wlz. Het Kwaliteitsinstituut richt zich op de individuele (gezondheids)zorg; zorg die door professionals of instellingen aan patiënten en cliënten wordt geleverd, ongeacht of deze in het basispakket zit of niet.