Home Kennisbank Berichtenverkeer
Voorschrift zorgtoewijzing per 1-7-2018

Na de overgang naar iWlz 2.0 is per 1-7-2018 een bijgewerkte Voorschrift Zorgtoewijzing uitgekomen. Zie hieronder het volledige document. Voorschrift zorgtoewijzing ingangsdatum 1 juli 20_Voorschrift Zorgtoewijzing versie 28 juni 2018

Voorschrift zorgtoewijzing vanaf 1-4-2018

Het voorschrift zorgtoewijzing maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2018 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor Wlz-zorg en voor cliënten met een indicatiebesluit voor de subsidieregeling Extramurale behandeling. Het onderstaande is geldig per 1-4-2018. Voorschrift zorgtoewijzing […]

iWlz 2.0: Landelijk draaiboek

Vanaf januari 2017 is iWlz 2.0 in voorbereiding, de opvolger van iWlz 1.2. De nieuwe release wordt per 1 april 2018 van kracht via een big bang-scenario. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe release helpt een afvaardiging van alle partijen die met iWlz werken. Op deze pagina is informatie en documentatie over de ontwikkeling van […]

Productcodelijsten WMO & JW

Productcodelijsten WMO & JW Aangezien er tegenwoordig veel gebruik wordt gemaakt van het berichtenverkeer is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van eenduidige codes. De gebruikte codes zijn hieronder terug te vinden. WMO Productcodevertaaltabel Standaardproductcodelijst Jeugdwet Productcodevertaaltabel Standaardproductcodelijst

Overzicht retourcodes

Overzicht retourcodes Tijdens gebruik van het berichtenverkeer kan het altijd voorkomen dat u een bericht inclusief foutcode terugkrijgt. Het is niet altijd eenvoudig terug te vinden wat exacte fout dan is. Hieronder kunt u verschillende lijsten vinden met de mogelijke retourcodes. Retourcodes WMO Excel Website Retourcodes JW Excel Website Ook is het mogelijk om op […]

AGB-register

AGB-register Elke zorgorganisatie heeft een unieke AGB-code waarmee zij zich identificeren. AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer en de code is essentieel voor onder andere het indienen van declaraties van het berichtenverkeer. Bij twijfel kan dus altijd eenvoudig worden opgezocht welke zorgorganisatie het bericht heeft ingediend. Het beheer van de AGB-codes is in handen van […]

Overzicht verschillende berichten

Overzicht verschillende berichten Binnen het berichtenverkeer beschikt elk soort bericht over een eigen code. Omdat deze codes verschillend zijn per wet, is het niet gek dat u soms niet meteen weet om welk bericht het gaat. Hierbij een overzicht: Jeugdwet-berichten aangeleverd door de gemeente: JW301 (toewijzing jeugdhulp) JW306 (retourbericht aanvang jeugdhulp) W308 (retourbericht einde of […]