Home Kennisbank Facturatie
Accountantsprotocol 2018

Het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit […]

CAK periodekalender 2019

Onderstaand treft u de periodekalender 2019, uitgebracht door het CAK. CAK Periodekalender 2019

Vergelijking Wlz-tarieven 2017-2018

Als aanvulling op de jaarlijkse samenvatting van de beleidregels, is er ook een lijst opgesteld met daarin zowel de Wlz-tarieven over 2017 als over 2018. Vergelijking Wlz tarieven 2017-2018

CAK periodekalender 2018

De bijgevoegde kalender geeft de vier-wekelijkse perioden aan zoals ze door het CAK gehanteerd worden. Een handige tool dus om bij de hand te houden. CAK kalender 2018

CAK periodekalender 2017

CAK periodekalender 2017 De bijgevoegde kalender geeft de vier-wekelijkse perioden aan zoals ze door het CAK gehanteerd worden. Een handige tool dus om bij de hand te houden. CAK kalender 2017

Productcodelijsten WMO & JW

Productcodelijsten WMO & JW Aangezien er tegenwoordig veel gebruik wordt gemaakt van het berichtenverkeer is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van eenduidige codes. De gebruikte codes zijn hieronder terug te vinden. WMO Productcodevertaaltabel Standaardproductcodelijst Jeugdwet Productcodevertaaltabel Standaardproductcodelijst

Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017

Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017 Als aanvulling op de jaarlijkse samenvatting van de beleidregels, is er ook een lijst opgesteld met daarin zowel de Wlz-tarieven over 2016 als over 2017. Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017