Home Kennisbank Financieringsstromen
Financiering van de Jeugdwet-zorg

Financiering van de Jeugdwet-zorg Voor de uitvoering van de Jeugdwet krijgen de gemeenten geld van het Rijk. De jeugdhulp in natura betaalt de gemeente direct aan de aanbieder die de jeugdhulp gegeven heeft. Voor de jeugdhulp die ouders of vertegenwoordigers van de kinderen en jongeren zelf regelen met een persoonsgebonden budget, maakt de gemeente geld […]

Financiering van de Wmo-zorg

Financiering van de Wmo-zorg De Wmo wordt op een eenvoudige manier gefinancierd. Gemeenten krijgen geld van het Rijk via het Gemeentefonds. Gemeenten zijn vrij om de middelen te besteden bij de uitvoering van de wet. Het college van burgemeester en wethouders legt over de besteding verantwoording af aan de gemeenteraad. De in naturaondersteuning betaalt de […]

Financiering van de Wlz-zorg

Financiering van de Wlz-zorg De Wlz is een wettelijke volksverzekering, waarvoor via de loonbelasting een inkomensafhankelijke premie wordt betaald. De hoogte van de premie is gebaseerd op een vast percentage (9,65%) van de inkomstenbelasting, over een maximum bedrag van € 33.589,-. Daarnaast betalen volwassenen die van de Wlz-zorg gebruikmaken een eigen bijdrage, die ook afhankelijk […]

Financiering van de Zvw-zorg

Financiering van de Zvw-zorg Het idee van de zorg in Nederland is dat de zorg voor iedereen toegankelijk is. Verschillende wetten zorgen hier gezamelijk voor: de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg, de wet maatschappelijke ondersteuning, en de jeugdwet. Elke wet wordt op een eigen manier gefinancierd. Hieronder een nadere toelichting van de Zvw-zorg Financiering van Zvw-zorg […]