Home Kennisbank ICT
AVG in een notendop

Snel weten wat de AVG inhoudt? Lees het hier: AVG in een notendop Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

iWlz 2.0: Landelijk draaiboek

Vanaf januari 2017 is iWlz 2.0 in voorbereiding, de opvolger van iWlz 1.2. De nieuwe release wordt per 1 april 2018 van kracht via een big bang-scenario. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe release helpt een afvaardiging van alle partijen die met iWlz werken. Op deze pagina is informatie en documentatie over de ontwikkeling van […]

Stappenplan AVG

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema’s waar u zich op moet voorbereiden. Dit zijn: Bewustwording Rechten van betrokkenen Overzicht verwerkingen Data protection impact assessment (DPIA) Privacy by design & privacy by default Functionaris voor de gegevensbescherming Meldplicht datalekken Verwerkersovereenkomsten Leidende toezichthouder Toestemming Lees hier meer informatie over het stappenplan: […]

Veilig omgaan met e-mail in de zorg

Veilig omgaan met e-mail in de zorg In de context van de bescherming van de privacy neemt de belangstelling voor veilige e-mail toe. Veel instellingen in de zorg staan op het punt om een aanpak te kiezen. Er zijn verschillende methoden om e-mail te beveiligen, met verschillende aanbieders. Welke oplossing men kiest moet afhankelijk zijn […]

KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens

KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens In 2016 is door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot de bevordering der Geneeskunst (KNMG) de richtlijn voor het omgaan met medische gegevens geactualiseerd. Hierin wordt beschreven hoe artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. Omgaan met medische gegevens Bron    

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). […]