Home Kennisbank Jaarafsluiting
Accountantsprotocol 2018

Het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit […]

Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) Om een goedgekeurde accountantsverklaring te krijgen, is het van belang dat de administratieve processen op orde zijn. De zorgsector is echter een complexe wereld met steeds wijzigende wet- en regelgeving. Hierdoor is het vaak al lastig genoeg om bijvoorbeeld de facturering en de productieverantwoording op orde te houden. De […]

Accountantsprotocol 2016

Accountantsprotocol 2016 Als onderdeel van de jaarafsluiting dient u op eenduidige wijze financiële verantwoording af te leggen over de geleverde diensten. Door gebruik van het accountantsprotocol 2016, verlicht u zowel uw eigen administratieve lasten als de lasten voor de gemeenten. Het accountantsprotocol 2016 is aangepast naar aanleiding van de evaluatie van het protocol over boekjaar […]