Home Kennisbank Naslagwerk
Voorschrift zorgtoewijzing per 1-7-2018

Na de overgang naar iWlz 2.0 is per 1-7-2018 een bijgewerkte Voorschrift Zorgtoewijzing uitgekomen. Zie hieronder het volledige document. Voorschrift zorgtoewijzing ingangsdatum 1 juli 20_Voorschrift Zorgtoewijzing versie 28 juni 2018

Samenvatting beleidsregels 2018

AAG brengt wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende jaar uit. Hieronder is de samenvatting terug te lezen: Samenvatting beleidsregels 2018

Vergelijking Wlz-tarieven 2017-2018

Als aanvulling op de jaarlijkse samenvatting van de beleidregels, is er ook een lijst opgesteld met daarin zowel de Wlz-tarieven over 2017 als over 2018. Vergelijking Wlz tarieven 2017-2018

CAK periodekalender 2017

CAK periodekalender 2017 De bijgevoegde kalender geeft de vier-wekelijkse perioden aan zoals ze door het CAK gehanteerd worden. Een handige tool dus om bij de hand te houden. CAK kalender 2017

Productcodelijsten WMO & JW

Productcodelijsten WMO & JW Aangezien er tegenwoordig veel gebruik wordt gemaakt van het berichtenverkeer is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van eenduidige codes. De gebruikte codes zijn hieronder terug te vinden. WMO Productcodevertaaltabel Standaardproductcodelijst Jeugdwet Productcodevertaaltabel Standaardproductcodelijst

Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017

Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017 Als aanvulling op de jaarlijkse samenvatting van de beleidregels, is er ook een lijst opgesteld met daarin zowel de Wlz-tarieven over 2016 als over 2017. Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017

Samenvatting beleidsregels 2017

Samenvatting beleidsregels 2017 Elk jaar publiceert de NZa een nieuwe versie van de beleidsregels. Soms inclusief wijzigingen, soms is het een aanzienlijk document maar blijkt na het doorlezen dat er niks veranderd is. Om die reden stelt onze hoofdsponsor AAG elk jaar een samenvatting op met daarin alle wijzigingen verwerkt. Hierdoor ziet u snel wat er […]

Overzicht retourcodes

Overzicht retourcodes Tijdens gebruik van het berichtenverkeer kan het altijd voorkomen dat u een bericht inclusief foutcode terugkrijgt. Het is niet altijd eenvoudig terug te vinden wat exacte fout dan is. Hieronder kunt u verschillende lijsten vinden met de mogelijke retourcodes. Retourcodes WMO Excel Website Retourcodes JW Excel Website Ook is het mogelijk om op […]

Regiokaart zorgkantoren

Regiokaart zorgkantoren Zorgkantoren dragen de verantwoordelijkheid dat alle cliënten binnen hun regio met behoefte aan langdurige zorg, deze ook krijgen. Vaak zijn zorgkantoren nauw gelieerd aan zorgverzekeraars. Een kleine selectie taken uit het takenpakket van de zorgkantoren zijn onder andere: het uitvoeren van de regeling persoonsgebonden budget (pgb), het regelen van zorg-in-natura en het afsluiten van contracten […]

Regiokaart jeugdwet

Regiokaart jeugdwet Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar gemeenten. Door middel van samenwerkingsverbanden werken verschillende gemeenten samen om de transitie destijds soepel te laten verlopen, de administratieve last te verlichten en de procedures voor zorgaanbieders te vereenvoudigen. In onderstaande kaart zijn de verschillende regio’s weergegeven. Mocht u meer informatie over de verschillende regio’s zoeken, […]