Home Kennisbank Organisaties in de zorg
NZa

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) In het kort komt het erop neer dat de Nederlandse Zorgautoriteit opkomt voor het belang van de burger. Dit doen zij door ervoor te zorgen dat voor elke Nederlandse burger gebruik kan maken van betaalbare zorg, dat de benodigde zorg tijdig beschikbaar is én dat de geleverde zorg kwalitatief aan de eisen […]

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Wanneer een cliënt langdurige zorg nodig heeft, is het belangrijk dat deze cliënt tijdig een indicatie ontvangt. Deze indicaties worden verstrekt door het CIZ. Ook u als professional kunt waar nodig een indicatie voor een (toekomstige) cliënt aanvragen. Meer informatie over het CIZ is hier terug te vinden.

CAK

Centraal Administratie Kantoor (CAK) Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Vrijwel elke organisatie heeft op een manier te maken met het CAK. De kerntaken zijn als volgt: • Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz); • Het voor […]

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland Het ontvangen van goede en tijdige zorg is ontzettend belangrijk. Het zoeken van de juiste zorgaanbieder is niet altijd even gemakkelijk. Zorgkaart Nederland, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, maakt het voor patiënten mogelijk om hun ervaringen te delen en daarmee anderen te helpen tijdens het vinden van een passende zorgaanbieder. Klik hier om naar Zorgkaart Nederland […]

Inspectie voor de gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij maken deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevorderen wij de veiligheid en kwaliteit van zorg. Onze gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa. Die […]

Zorgverzekeraars in Nederland – test

Zorgverzekeraars in Nederland Organisatie Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars bij het verwezenlijken van deze […]

Inspectie voor de gezondheidszorg

Inspectie voor de gezondheidszorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij maken deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevorderen wij de veiligheid en kwaliteit van zorg. Onze gezondheidszorg behoort tot de […]