Home Kennisbank Rapporten / artikelen
Voorschrift zorgtoewijzing per 1-7-2018

Na de overgang naar iWlz 2.0 is per 1-7-2018 een bijgewerkte Voorschrift Zorgtoewijzing uitgekomen. Zie hieronder het volledige document. Voorschrift zorgtoewijzing ingangsdatum 1 juli 20_Voorschrift Zorgtoewijzing versie 28 juni 2018

Voorschrift zorgtoewijzing vanaf 1-4-2018

Het voorschrift zorgtoewijzing maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2018 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor Wlz-zorg en voor cliënten met een indicatiebesluit voor de subsidieregeling Extramurale behandeling. Het onderstaande is geldig per 1-4-2018. Voorschrift zorgtoewijzing […]

Ambitie 2025 – Zorgverzekeraars Nederland

Ambitie 2025 is de visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij. De zorgbehoefte van de persoon is het uitgangspunt in de zorg. Daarom moeten we de zorg ook echt rondom de persoon organiseren. Vaak lijken regels, procedures en belangen echter het vertrekpunt. Het systeem is dan dominant geworden. […]

Themabijlage: Nederland wordt ouder

‘Nederland wordt ouder’ verscheen op 28 februari als themabijlage bij de Volkskrant. Hierin vindt u artikelen en interviews over ontwikkelingen in de ouderenzorg, wonen en de geriatrische revalidatiezorg. ‘Nederland wordt ouder’ is een onafhankelijke uitgave van Pulse Media Group. Lees het artikel hier: Nederland wordt ouder Bron: www.actiz.nl  

Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015 Publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau met betrekking tot de zorg en ondersteuning in Nederland: 2015 in kerncijfers. ‘Mensen met gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, kunnen zorg en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen, zich wassen of bij het verzorgen van wonden. In […]

Veilig omgaan met e-mail in de zorg

Veilig omgaan met e-mail in de zorg In de context van de bescherming van de privacy neemt de belangstelling voor veilige e-mail toe. Veel instellingen in de zorg staan op het punt om een aanpak te kiezen. Er zijn verschillende methoden om e-mail te beveiligen, met verschillende aanbieders. Welke oplossing men kiest moet afhankelijk zijn […]

KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens

KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens In 2016 is door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot de bevordering der Geneeskunst (KNMG) de richtlijn voor het omgaan met medische gegevens geactualiseerd. Hierin wordt beschreven hoe artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. Omgaan met medische gegevens Bron    

Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten

Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten ‘Welke innovatieve vormen van dagbesteding zijn er? In opdracht van VWS heeft Movisie dit in de zomer van 2015 geïnventariseerd. Het resultaat ligt voor u: een beschrijving van 45 projecten. Ze vormen een ‘state of the art’ van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de […]

Vergelijking inkoopbeleid wijkverpleging 2017

Vergelijking inkoopbeleid wijkverpleging 2017 Binnen de werkgroep ‘Administratieve Lastenvermindering’ (BTN, ActiZ, ZN, NZa en VWS) is het initiatief genomen om de verschillende inkoopdocumenten van de verzekeraars op diverse thema’s met elkaar vergelijken. De resultaten vormen aanleiding voor vervolgstappen. In het hieronder toegevoegde document vindt u de uitgevoerde analyse die mogelijk behulpzaam kan zijn tijdens het […]