Home Kennisbank Zorg in Nederland

Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015 Publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau met betrekking tot de zorg en ondersteuning in Nederland: 2015 in kerncijfers. ‘Mensen met gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, kunnen zorg en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen, zich wassen of bij het verzorgen van wonden. In […]

Regiokaart zorgkantoren

Regiokaart zorgkantoren Zorgkantoren dragen de verantwoordelijkheid dat alle cliënten binnen hun regio met behoefte aan langdurige zorg, deze ook krijgen. Vaak zijn zorgkantoren nauw gelieerd aan zorgverzekeraars. Een kleine selectie taken uit het takenpakket van de zorgkantoren zijn onder andere: het uitvoeren van de regeling persoonsgebonden budget (pgb), het regelen van zorg-in-natura en het afsluiten van contracten […]

Regiokaart jeugdwet

Regiokaart jeugdwet Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar gemeenten. Door middel van samenwerkingsverbanden werken verschillende gemeenten samen om de transitie destijds soepel te laten verlopen, de administratieve last te verlichten en de procedures voor zorgaanbieders te vereenvoudigen. In onderstaande kaart zijn de verschillende regio’s weergegeven. Mocht u meer informatie over de verschillende regio’s zoeken, […]

Regiokaart wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

Regiokaart wmo Via de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) zijn er veel zorgtaken gedecentraliseerd naar gemeentes. Steeds meer gemeentes werken samen om de administratieve last te verminderen en de procedures voor zorgaanbieders zo eenvoudig mogelijk te maken. Onderstaande figuur geeft de samenwerkende regio’s weer. Wilt u meer informatie over deze regio’s, klik dan hier.    

Nationaal Kompas Volksgezondheid

Nationaal Kompas Volksgezondheid testtesttest Website

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland Organisatie Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de pijlers van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem: wij zorgen ervoor dat die pijlers een sterk fundament vormen. Daarmee behartigen wij het belang van iedereen die op grond van de Zvwen de Wlz recht heeft op zorg. Takenpakket Een groot […]