Bijeenkomst 11 oktober 2016

De kick-off van VCZA is inmiddels anderhalve week geleden en jullie hebben ons voldoende input gegeven om de komende tijd flink aan de slag te kunnen. Hier zijn we uiteraard erg blij mee want zonder jullie inbreng is het onmogelijk om als VCZA veranderingen in gang te zetten.

We zijn op dit moment druk bezig om voor deze nieuwe en interessante ideeën een plan van aanpak te schrijven. Eind volgende week kunt u dan ook het jaarplan voor 2017 verwachten met daarin concrete acties en een planning voor aankomend jaar.

Wel kunnen we nu alvast de belangrijkste uitkomsten met jullie delen, deze zijn als volgt:

1. Ervaringen van leden zijn in verschillende delen van het land en met verschillende gemeenten gelijk van aard en dat geen een gemeenschappelijke basis om te komen tot (landelijke) oplossingsrichtingen. VCZA kan daar een essentiële bijdrage in leveren.

2. VCZA kan op onderdelen landelijk haar stem laten horen bij verschillende koepels en brancheverenigingen. Door krachten te bundelen, kan een vliegwieleffect worden gecreëerd om tot oplossingen te komen. Dat is de taak voor VCZA, in het bijzonder om in 2017 daar een goede eerste stempel op te drukken

3. VCZA kan een samenwerking met VECOZO vormgeven om gezamenlijk het contact met de eindgebruiker (zorgadministrateur en zorgcontrollers) te intensiveren en richting partijen krachten bundelen om de belangen van het vakgebied en de digitale backbone te behartigen

4. De vereniging kan met commissies werken om op een professionele wijze vorm te geven aan de doelstellingen van VCZA en de benadering van partijen in verschillende delen van het land, op onderwerp of op doelgroep. De VCZA gaat haar jaarplan daar op baseren.

Mail ons uw vraag of opmerking